Mitä asiakkaamme meistä sanovat?

Yhteistyömme on tuottanut meille lisää prospekteja, liidejä ja asiakkaita. Kaikki on toiminut erinomaisesti! Konstniekka tarjoaa tehokkaan ratkaisun, joka sopii yrityksemme kasvustrategiaan.

ei tarvitse juosta turhissa tapaamisissa ja käydä vain lämpimikseen juttelemassa. Konstniekka ymmärtää meidän liikeidean ja saamme tapaamisia, jotka ovat oikeasti relevantteja. Konstniekalla on maagisen täsmällinen osumatarkkuus!

Tutustu asiakastarinoihimme!

ARROW Engineering OY

ARROW Engineering OY on jyväskyläläinen IT -yritys, joka tarjoaa tuotantoa ja johtamista parantavia järjestelmäratkaisuja valmistavan teollisuuden tarpeisiin.

ARROW aloitti inbound-markkinoinnin keväällä 2016. Yrityksen viesti kiinnosti kohderyhmää niin paljon, että alkuvuodesta 2018 heillä oli jonossa jo satoja läpikäymättömiä liidejä. Uhkana oli, että myyntimahdollisuuksia menetetään liidien hoidon viivästymisen vuoksi. Konstniekka tarjosi apua tähän haasteeseen.

Yhteistyö käynnistettiin sopimalla periaatteet liidien kvalifioinnille. Palvelua testattiin pilotilla, jonka jälkeen yhteistyö on jatkunut. Käytännössä Timo arvioi aluksi liidin myyntipotentiaalin. Seuraavaksi hän kartoittaa puhelulla asiakasehdokkaan tilanteen. Palvelun tarkoitus on kohdentaa myynti oikeisiin asiakkaisiin juuri oikeaan aikaan. Esimerkiksi jos joku liidi ei ole vielä kypsä edistettäväksi Timo palauttaa sen takaisin markkinointiautomaation piiriin.

Yhteistyön avulla ARROW on päässyt niskan päälle liidien hoidossa. Nopeampi reagointi lisää merkittävästi inbound–markkinoinnin hyötyä.

”Ilman Timoa jäisi kauppoja saamatta. On ollut mies paikallaan.”
-Juho Vuohelainen (Director, Sales Operations)

ARROW suosittelee Konstniekkaa yrityksille, jotka painivat liidien hallinnan haasteiden kanssa.

”Tämä on ollut hyvä ja selkeä juttu, jota on kannattanut lähteä tekemään. Aiemmin markkinointipäällikkö soitti ja buukkasi myynnille istuntoja oman työnsä ohessa. Nyt hän voi keskittyä omaan hommaansa. Konstniekalla on selkeä step-by-step toimintatapa, jota on helppo noudattaa”
-Juho Vuohelainen (Director, Sales Operations)

SSH Communications Security

 

SSH:n ja Konstniekan yhteistyö on rakentunut systemaattisen uusasiakashankinnan ympärille. Kohderyhmän valinta ja asiakastarina on mietitty yhdessä.

”Konstniekka on löytänyt nopeasti sen, miten asiakkaiden kanssa dialogia kannattaa käydä. Tulokset ovat olleet erittäin hyviä määrällisesti ja laadullisesti.”

”Suosittelisin lämpimästi Konstniekkaa. Mitä haasteellisempi ratkaisu, sitä paremmin heidän toimintatapansa toimivat monipuolisemman sisältökeskustelun aikaansaamiseksi eikä pelkästään bookkaamiseksi.”
–Rami Raulas, SSH Communications Security, VP Sales

BLC Telecom

 

”Konstniekan kanssa päädyttiin myynnin kehittämisen yhteistyöhön, jossa käytiin läpi meidän myyntiprosessia, kehitettiin ja täydennettiin sitä. ”
–Hannu Väänänen, operatiivinen johtaja, BLC Telecom

BLC kanssa suunnittelimme heidän uusasiakashankintansa ja jalkautimme sen heidän myyjilleen. Valmennus sisälsi teoriaa ja käytännön harjoitteita, joilla varmistettiin, että prosessi siirtyy myös tehokkaasti käytäntöön.

Digioiva Oy

Suurten organisaatioiden IT- ja digiprojektien läpivientiin erikoistuneen Digioiva Oy:n toimitusjohtaja Mika Lappalainen kertoo yhteistyön alkaneen yrityksen kasvutarpeesta.

”Tavoitteenamme oli lähteä kasvattamaan yritystämme, ja Konstniekka oli luonteva ja hyvä partneri myyntiyhteistyöhön.

”Konstniekan sopimat hyvät myyntitapaamiset ovat olleet yhteistyön suurin hyöty, sekä meille että asiakkaillemme, kun ei tarvitse juosta turhissa tapaamisissa ja käydä vain lämpimikseen juttelemassa.”

-Mika Lappalainen, toimitusjohtaja, Digioiva Oy”

Pitkäaikainen kumppanuus on hänen mukaansa seurausta molemminpuolisesta ymmärryksestä. Pysyvä kontaktihenkilö on mahdollistanut yhteistyön jatkuvan kehittämisen ja uusien myyntituotteiden nopean omaksumisen.

Etelä-Savon Työterveys Oy, ESTT

Etelä-Savon Työterveys, ESTT, on Etelä-Savolainen työterveyshuollon palveluja tarjoava yritys, joka toimii Mikkelissä, Pieksämäellä, Savonlinnassa, Juvalla, Mäntyharjulla, Kangasniemellä ja Puumalassa.

Etelä-Savon Työterveys avasi viime syksynä yksiköt Pieksämäelle ja Savonlinnaan. Yhteistyöhön Konstniekan kanssa lähdettiin, koska asiakashankintaan tarvittiin lisää resursseja.

Yhteistyö alkoi markkinakartoituksella. Otokseen valittiin 150 yritystä Savonlinnan ja Pieksämäen talousalueilta. Kyselyssä kartoitettiin miten tyytyväisiä yritykset ovat nykyiseen palvelutarjoajaan. Lisäksi kysyttiin, milloin yritys haluaa kilpailuttaa työterveyspalvelunsa seuraavan kerran. Kartoitusten jälkeen Konstniekka on sopinut tapaamisia ESTT:n asiakashankinnasta vastaavalle Ulla Honkamaalle.

Ullan mukaan tulokset ovat olleet hyviä ja Etelä-Savon Työterveys on saanut nopeasti uusia asiakkaita. Konstniekan merkitys myyntiprosessin suunnittelussa ja läpiviennissä on ollut merkittävä.

Olen ollut tosi tyytyväinen. Konstniekka on hoitanut säntillisesti juuri sen mitä on luvannut ja yhteistyö on toiminut hyvin.”– Ulla Honkamaa, varatoimitusjohtaja Etelä-Savon työterveys

Etelä-Savon Työterveys suosittelee Konstniekan palveluita tilanteisiin, jossa on tarve kiihdyttää uusasiakashankintaa ilman, että palkataan uutta henkilöä.

Pohjois-Karjalan Sähkö

PKS ja Konstnieka on tehnyt yhteistyötä asiakashankinnassa jo kuuden vuoden ajan. Myyntipäällikkö Tarek Meriläisen mukaan yhteistyö on mahdollistanut tehokkaan ja systemaattisen uusasiakashankinan. Toiminta on ollut kustannustehokasta ja se on mahdollistanut strategian mukaisen kasvun.

”Konstniekan ymmärrys toimialastamme on äärimmäisen tärkeää tapaamisia sopiessa.”

Voin suositella Konstniekkaa varauksetta.”

-Tarek Meriläinen, myyntipäällikkö, PKS Salkunhoito, Pohjois-Karjalan Sähkö

Olli IkonenMitä asiakkaamme meistä sanovat?