Asiakastarina: Premode Oy

Turkulainen konseptointi- ja ohjelmistotalo Premode Oy tuottaa virtuaalisovelluksia ja 3D-mallinnettuja tuotekuvauksia, jotka tähtäävät loppukäyttäjän ymmärryksen lisäämiseen. Toimitusjohtaja Aki Vänskä kertoo tavanneensa Konstniekan edustajan messuilla, minkä jälkeen mahdollisesta yhteistyöstä alettiin aktiivisesti puhumaan.

Havaitsin, että hommahan saattaisi jopa toimia, kylmään markkinaan lähestyminen toimi hienosti tällä Konstniekan tekniikalla. Ja siitä sitten päätettiin jatkaa yhteistyötä. Kokeilun kautta!
–Aki Vänskä, toimitusjohtaja, Premode

Premoden kanssa olemme käyttäneet ns. sisämyyntimallia, jossa yritysten edustajat toimivat tiiviisti yhdessä. Tämä on mahdollistanut kokonaisvaltaisemman uusasiakashankinnan ja asiakkuuksien hoidon, jossa aktiivisesti etsitään asiakasehdokkaita ja sovitaan tapaamisia. Keskeistä toimintatavassa on myyjäresurssien kohdentaminen kulloinkin tarpeellisimmaksi katsottuun työtehtävään. Myyntihankkeissa ja asiakkuuksien hoidossa ollaan mukana myyntiprosessin edetessäkin.

Laajan, useita yrityksiä ja toimialoja kattavan kontaktoinnin avulla Premode on saavuttanut useita hyötyjä, kuten avauksia eri toimialoille, minkä lisäksi yritys on saanut kerrytettyä liidipankkiaan. Tuntuvimpana hyötynä yhteistyö on tuonut sekä ajansäästöä että kauppoja. Pienen yrityksen toimitusjohtajana Vänskä onkin tyytyväinen Konstniekan palvelukonseptiin ja sovittujen tapaamisten laatuun.

Olli IkonenAsiakastarina: Premode Oy