Asiakastarina: Pohjois-Karjalan Sähkö

PKS Sähkökauppa on ollut Konstniekan kumppaniyritys jo viiden vuoden ajan. PKS Salkunhoidon myyntipäällikkö Tarek Meriläinen kertoo, ettei yrityksellä ollut ennen Konstniekan kanssa aloitettua yhteistyötä yrityksen kotimaakunnan ulkopuolelle kohdistettua uusasiakashankintaa.

Meriläisen mukaan aikaa ja resursseja säästävä yhteistyö Konstniekan kanssa on mahdollistanut tehokkaan ja systemaattisen uusasiakashankinnan tekemisen. PKS:n tarpeita vastaava potentiaalisten asiakkaiden kontaktointi on tehnyt toiminnasta kustannustehokasta ja mahdollistanut asiakaskunnan laajentamisen yrityksen strategian mukaisesti.

Konstniekan ymmärrys toimialastamme on äärimmäisen tärkeää tapaamisia sopiessa.
-Tarek Meriläinen, myyntipäällikkö, PKS Salkunhoito, Pohjois-Karjalan Sähkö

Hyvän yhteistyökuvion perustana on yhdessä sovittu etenemissuunnitelma ja sujuva kahdensuuntainen yhteydenpito säännöllisine tilannekatsauksineen.

Konstniekalla on samanlaiset arvot yhtiönä kuin meillä, niin hyvin hoituu hommat. Voin suositella Konstniekkaa varauksetta.

Olli IkonenAsiakastarina: Pohjois-Karjalan Sähkö